Xena Consulting

Nyheter från MENA

Tunisien: Ja, vi kommer att överleva !

Nedan en översättning av en känd tunisisk ”tänkare” Hassen Zargouni:

Jag får ofta frågan ”Vart är Tunisien på väg?” som om jag hade någon form av legitimitet att förutse framtiden i vårt land. Jag tänkte att jag ändå skulle försöka skissa en början av tanke som vi kan kan utforska vidare för att berika varandra med andra möjliga scenarion.

Utvecklingen kommer att gå långsamt framåt eftersom vi har en girig politisk situation med ett förväntat resultat på medellång till lång sikt, förväntade reformer är veka. Det ger intrycket av att saker och ting inte förändras med den hastighet som krävs för vårt land ska kunna återställa en stat, en regering, en ekonomi och ett samhälle i arbete. Vi kommer att fortsätta leva i tider av turbulens som ”Var är oljan” (en demonstration då folket upptäckte att oljepengarna kom i ”fel” fickor) eller upproret  i januari 2016 i Kasserine, revolter som uppstod eftersom regeringen inte ger tydliga svar på legitima frågor.

Under tiden som denna långa process att driva landet framåt är pågående kommer olika komponenterna i tunisiska samhället inte bara att sitta ner och vänta på resultat.

De är redan i aktion! Många har påbörjat att kompensera statens kapacitet att skapa utvecklingsprogram och kreativa idéer inom ekonomi, diplomati, säkerhet m.m. Vi ser att många har börjat arbeta själva som t.ex:

 • Den tekniska eliten har börjat organisera tankesmedjor
 • Konstnärer och kulturfolk som nu är mer produktiva än någonsin tidigare eftersom ingen längre förväntar sig något av staten. Aldrig har det tunisiska kulturlandskapet varit rikare inom teater, filmer, böcker, en våg av unga musiker som gått från underjorden till mainstream …). Övertygade om att revolutionen först och främst är kulturell och inget annat.
 • Företagsledare är inte långsamma med att investera och utveckla men det är en process som pågår totalt frånkopplad från staten och dess regering. Ingen förväntar sig varken investerings koder eller andra investeringsincitament. De investerar så snart som det är lönsamt.
 • En ny våg av unga entreprenörer har skapats med stöd av demokratiseringen och tillgången på ny teknik och de många möjligheter som det erbjuder.
 • Individuella idrotter blomstrar i termer av resultat
 • Andra sektorer där det civila samhället har fått vingar och är mycket aktiva är t.ex social ekonomi, medborgarrörelser … alla agerar de helt utanför den officiella sfären.

Är detta en bra? Ja, kanske!

Vad jag är säker på är att vi just nu upplever och lever i en verklig revolution som sakta men säkert tar oss framåt med mindre hjälp av regeringen och mer hjälp av civila medborgares initiativ. Det är den vägen som Tunisien har tagit efter fem år sedan revolutionen den 14 januari 2011. Säkerhetsrisken är självklart hög men den patriotiska resningen som vi såg i Ben Guerdène av en medborgerlig och demokratisk motståndskraft mot terrorism ( då jihadister försökte ta över staden gick det civila samhället ut och försvarade sin stad med många civila som föll offer i striderna) har visat vägen för vår framtid.

Ja, jag är optimistisk!

Vi kommer att gå vidare med utgångspunkt från vårt lands storlek, våra tunisiska kvinnor, styrkan i den utbildade medelklassen är i själva verket skyddsfaktorer som är registrerade Tunisiens DNA idag.

Brist på ledarskap säger du? Inget behov på detta stadium! Det håller varandras händer och hjälps åt.

Vi kommer att överleva.

Terroristattacken i Tunis i går var strategiskt mycket viktig för IS/Daech.

Tunisien har utsatts för flera terrorist attentat de senaste månaderna men det som hände i går var på en helt annan nivå.

Ben Guerdane aujourd'hui.

 

Gårdagens terroristattack hade en väl genomtänkt strategi som liknar den som används av IS i Syrien. Målet är att att ta över en stad som ligger i direkt anslutning till ett angränsande territorium i detta fall Tunisien (gräns till västra Libyen som ockuperas av IS).  Enligt källor var operationen planerad sedan veckor tillbaks där en ockupation av gränsstaden Ben Guerdane var av strategisk mycket stor betydelse.

Ordern att attackera Ben Guerdane gavs av den kände terroristledaren Abu Abu Anas al-Libi.

Denna gång misslyckades planen! Samtidigt vet man att det finns minst 6000 IS soldater som tagit sig in i Tunisien på falska pass sedan USA bombade deras träningsläger i Libyen för någon vecka sedan.

I och med ockupationsförsöket i går förändrades terroristsituationen i Tunisien. Från att de tidigare har genomfört spektakulära attacker, för att imponera och skrämma den tunisiska befolkningen, till att försöka invadera tunisiskt territorium.

Det är exakt samma strategi som används då man ockuperat städer i Irak och Syrien. Först tar man över en gränsstad som sedan öppnar möjligheter för IS att enkelt skicka över förstärkning över gränsen. Därefter kan IS sedan sakta men säkert växa runt staden.

Attacken genomfördes av ett ovanligt stort antal terrorister. Hela operationen var ytterst väl planerad. Parallellt angreps den militära kasernen inne i staden, polisens högkvarter och sjukhuset. Vilket bekräftar att terrorismen som hotar Tunisien ökar trycket.

Flertalet tunisiska medier och andra källor menar att grunden till detta ockupationsförsök ligger i det faktum att den valda icke islamistiska regeringen Nidaa Tounes samarbetar med Ennadha det islamistiska partiet. Samtidigt riktas stark kritik till Tunisiens ledare som idag anklagas för att fortfarande flirtar med fienden dvs islamisterna.

Enligt forskningsresultat är USA inte längre en demokrati

Forskare från två amerikanska universitet har kommit fram till en chockerande slutsats: USA styrs inte längre av folket utan av oligarker dvs av ett fåtal personer som styr genom att ha tillgång till kapital eller en ärvd titel.

Martin Gilens vid Princeton University, och Benjamin Page vid Northwestern University, har kommit fram till denna slutsat via sin studie titulerad ”Vem styr Amerika?”. Enligt de bägge forskarna har det politiska systemet i USA de senaste tio åren förändrats och gått mot en oligarki, där makten är koncentrerad i händerna på en elit. I studien framkommer även att dessa oligarker har som mål att bilda en politisk och ekonomisk elit runt om i världen.

Forskarna har sammanställt uppgifter från mer än 1.800 politiska beslut som fattats mellan 1981 och 2002. De jämförde dessa beslut med preferenser från både den amerikanska medelinkomsttagaren och 10% av de rikaste amerikanerna. Slutsatsen blev att regeringen, oavsett om den bestod av republikaner eller demokrater tog oftast beslut som grundades på preferenser från den andra gruppen dvs 10% av de rikaste amerikanska medborgarna.

”Amerikanerna har tillgång till många fördelar med det demokratiska systemet, såsom regelbundna val, yttrandefrihet etc. Men enligt vår uppfattning är Amerikas demokratiska samhälle hotat om politikens processer endast kontrolleras av en liten krets affärsmän” säger forskarna.

Den viktigaste slutsatsen av forskningsresultatet är att såväl en ekonomisk elit som grupper som representerar affärsintressen har ett betydande inflytande på regeringens politik. Däremot har amerikanska föreningar och vanliga medborgare ett minimalt om inte helt noll inflytande på politiska beslut ”.

Dick Cheney och Barack Obama är de amerikanska presidenter som mest följt oligarkernas riktlinjer. Enligt forskarna har dessa m fl presidenters beslut sällan gått i linje med majoritetens önskemål utan gynnat särintressen och lobbyorganisationer.

”I allmänhet, förlorar alltid majoriteten av medborgarna vid tvistefrågor som går emot ekonomiska och/eller lobbygruppers intressen. ” Vanliga amerikaner kan endast hoppas att deras politiska intressen beaktas då de vid ett fåtal tillfällen sammanfaller med den politiska elitens intressen.

Denna förvandling av den amerikanska politiken har enligt de bägge forskarna genomförts som en långsiktig process, vilket har gjort det svårt för amerikanerna att lägga märke till och än mindre försöka ändra på situationen.

Krav på annulering av Saudiarabiens medlemskap i FN’s råd för mänskliga rättigheter

L’annulation de l’adhésion de l’Arabie Saoudite au Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies

Detta är en fri översättning av en artikel i Réseau International (se länken nedan).

Hur kommer det sig att Saudiarabien har lyckats bli medlem i rådet för mänskliga rättigheter i FN?

Det har avslöjats för en tid sedan att Faisal Bin Hassan Trad, den saudiska representanten i FN: s högkommissarie för mänskliga rättigheter i Genève har betalt en miljard dollar för att få med Saudiarabien som medlem & för att landets senaste våg av brott mot mänskliga rättigheter skall osynliggöras. Vilket i sig är ett korruptionsbrott om man dessutom lägger till halshuggningar, långa fängelsestraff för bloggare, homosexuella & avvikande åsikt som dagligen sker i Saudiarabien så är det häpnadsväckande att medlemsländerna dvs EU, USA och vi i Sverige har accepterat saudierna som medlem. Om man  dessutom sätter ett lika med tecken mellan Saudiarabien och ISIS (Daesh) så är det inte konstigt att chocken spridit sig runt om i världen.

Nu är det ett 50-tal människorättsorganisationer som kräver en annullering av Saudiarabiens medlemskap i FN’s råd för mänskliga rättigheter. I ett brev adresserat till  FN: s kommissarie för mänskliga rättigheter begär de 50 organisationerna annullering av Saudiarabiens medlemskap. Dessutom begär man att den internationella domstolen snabbt genomför en seriös kartläggning av landets omänskliga och medeltida handlingar som ständigt upprepas under den nuvarande regimen.

Att Saudiarabien tack vare sina pengar stöds av västländer som Sverige och övriga EU samt av FN’s råd för mänskliga rättigheter har chockerat världen.

Medlemskapet återspeglar hyckleri, korruption och avsaknad av rättsliga och juridiska riktlinjer i FN’s domstol. Det har också blivit tydligt att det förekommer en politiseringen av den internationella strategin för mänskliga rättigheter
.

I sin senaste rapport konstaterar Amnesty International en multiplikation av arresteringar och avrättningar i Saudiarabien utan att någon domstol varit inblandad. Repression utövas regelbundet av Al-e Saud vars tillvägagångssätt karakteriseras av tyranni och maktfullkomlighet utan gränser. På senare tid har Saudiarabien blivit ett hem för kränkningar av medborgarskap. På den internationella arenan har man intensifierat sin inblandning i andra länders angelägenheter däribland Bahrain, Jemen, Irak, Syrien och Libanon. Invånarna i Saudiarabien har givit Al-e Sauds diktatur namnet straffens, konspirationernas och den odemokratiska regimen

Annulleringen av Saudiarabiens medlemskap i FN: s råd för mänskliga rättigheter är därför av största vikt för att förhindrar fortsatt stöd för anti-humanitära regeringar som kränker de mänskliga rättigheterna.

Vem/Vilka står bakom flyktingströmmen till Europa?

Här översätter jag vad som framkommer i ett Österrikiskt tv program från kla.tv https://www.youtube.com/watch?v=9_ViEyk-2zk

Den 15 augusti 2015 framkom det i flera tyska nyhetsinformationsprogram att flyktingströmmen är en amerikansk strategi. Vi ska här förklara globaliseringsstrategin som kallas de fyra oavbrutna strömmarna. Det är en strategi som amerikanen Thomas PM Barnett tog fram där han baserar sig på följande förutsättning ” för en väl fungerande globaliseringen måste vi garantera permanenta och ohindrade och överdimensionerade flyktingflöden mot Europa. Ingen regering eller institution har rätt, kan eller har möjlighet att förhindra genomförandet av denna strategi.” I strategin ingår följande punkter:

 • Alla nationella gränser skall upplösas

 • Raser skall blandas

 • Olika värderingar, kulturer och religioner måste försvinna

 • Planen och vägen mot den nya världsordningen måste planeras.

Den 3 mars 2015 visade vi hur man kan finna indikationer på att USA finns med bakom kulisserna vad gäller dagens flyktingström. Här nedan ska vi vis med 4 punkter hur USA finns med och drar i olika trådar.

 1. 2010 påbörjade den f.d EU kommissionären Antonio Vittorino ett pilotprojekt som inkluderade 5 länder i Nordafrika. Vittorino påbörjade ett samarbete med FN´s flyktingorgan UNHCR för att assistera Tunisien, Libyen, Algeriet, Marocko och Mauritanien att bygga upp starka asylsystem som respekterar EU standard för flyktingmottagning vilket skulle innebära att flyktingströmmen mot EU skulle minska.

  I projektet ingick statscheferna för Tunisien, Libyen och Algeriet som medverkade i att kontrollera strömmen av flyktingar från respektive land. Målet med projektet var att skapa intressanta villkor och levnadssituation för ländernas invånare och på så vis stoppa lusten och behovet att fly till Europa.

  I samband med att den Arabiska Våren (revolutionen i Tunisien som spreds i hela arabvärlden & som det nu finns bevis på att det var USA som iscensatte) bröt ut avbröts detta påbörjade pilotprojekt. Samtidigt destabiliserades de Nordafrikanska och vissa Arabiska länder. Där bl.a Libyen bombades under fransmännens och amerikanarnas regi. Vilket idag har skapat ett enormt kaos och en enorm flyktingström mot EU.

 1. Många i Europa ställer sig frågan varifrån flyktingarna får pengar till att betala extrema summor till illegala flyktingsmugglare. Den kända österrikiska tidningen Info- Direkt publicerade ett möjligt svar på frågan den 5 augusti http://www.info-direkt.eu/insider-die-usa-bezahlen-die-schlepper-nach-europa/.

  Enligt samarbetspartners inom det Österrikiska inrikesministeriet finns det information som indikerar att ett amerikansk företag betalar miljonsummor till flyktingar för att de ska kunna ta sig till EU. Enligt en medarbetare inom den Österrikiska underrättelse-tjänsten finns det tillförlitlig information som bevisar att Nordamerikanska företag har skapat en samfinansieringsmodell som står för en stor del av kostnaderna till flyktingsmugglarna.

  De flesta flyktingar som kommer från Nordafrika har inte 11000 euro i kontanter. Är det ingen som undrar varifrån de får pengarna? Info Direkt summerar det enligt följande: ”Poliser som varje dag har kontakt med flyktingar anser att det framkommer att USA ofta medfinansierat flyktingarnas väg mot Europa och att detta ingår i en välformad plan och strategi”

  Enligt samarbetspartners inom det Österrikiska inrikesministeriet finns det information som indikerar att ett amerikansk företag betalar miljonsummor till flyktingar för att de ska kunna ta sig till EU. Enligt en medarbetare inom den Österrikiska underrättelse-tjänsten finns det tillförlitlig information som bevisar att Nordamerikanska företag har skapat en samfinansieringsmodell som står för en stor del av kostnaderna till flyktingsmugglarna.

 2. På senare tid förekommer det en underlig kampanj i tysktalande länder som medvetet driver flyktingtrafiken mot Tyskland, Österrike och Schweiz som finns att läsa på hemsidan http://fluchthelfer.in/. Det är en hemsida som öppnades upp för bara några månader sedan. På denna sida uppmanas invånarna i de tre tysktalande länderna att smuggla in flyktingar med hjälp av privata bilar då de återvänder från sina semestrar i Italien.

  Det har visat sig att hemsidan Fluchthelfer tillhör en amerikansk think tank vid namn the Ayn Rand Institute https://ari.aynrand.org/blog/tag/Israel. Den israel födde Yaron Brook är VD för institutet. Denna think tank grupp fokuserar på medmänsklig-het och efterlyser Européers medkänsla. Vid närmare insyn i gruppens kampanjer om medkänsla för flyktingar i Europa finner man att någon liknande kampanj i USA gällande medkänsla med t.ex flyktingar från Mexiko mot USA inte finns. Tvärtom är gränsen mot Mexiko stängd med ett 5 meter högt taggtrådsstängsel och patrullerande soldater. De som tillfångatas fängslas och skickas tillbaka till Mexiko utan diskussion.

 3. Den Österrikiske tidningen Heute som den 12 augusti 2015 skrev:”Asylföretag tjänar 21 miljoner euro på omhändertagande, övervakning och försörjning av flyktingar” . Det framkom att försörjningen och omhändertagandet av flyktingar inte säkerställs inte av staten i respektive land utan av det privata företaget ORS- Service http://www.ors.ch/de-CH som är aktivt i både Österrike, Schweiz och Tyskland. 2014 tjänade de 21 miljoner euro via de tre länderna.

  Enligt tidningen Heutes efterforskning har det visat sig att bakom ORS-Service finns företaget Equstone Partners Europehttp://www.equistonepe.com/homepage som är ett aktiebolag bestående av ett 30 tal institutionella investerare aktiebolag samt den amerikanske banken Barclay. Detta aktiebolag anses som det mest inflytelserika företaget i världen. Barclay Bank visar sig dessutom vara den största aktionären i NM Rothschild Private Banking som ägs personligen av familjen Rothschild. https://www.rothschild.com/banking/private_client_banking/

  Enligt Info-Direkt har Rotchschild gruppen direkta förbindelser med Bilderberg grouphttp://www.bilderbergmeetings.org/index.php som i sin tur samarbetar med Hochfinanz. Hochfinanz är en grupp med ett enormt internationellt ekonomiskt och politisk makt. Enligt information från inflytelserika personer i gruppens närhet spelar de bägge företagen Bilderberg och Hochfinanz en viktig roll i iscensättningen av den nya världsordningen dikterad av USA.

Det är svårt med ovan punkter som utgångspunkt att förneka USA:s påverkan av flyktingströmmen. Det är därför extra viktigt att inte ta ut sitt missnöje på de flyktingar som kommer hit och på så vis medverka i den planerade destabiliseringen av Europa. Tvärtom behöver vi avslöja det Amerikanska nätverket som står bakom och drar i trådarna samt deras samarbetspartners vare sig det handlar om nationella och lokala politiker, media eller andra organisationer. På så vis kan vi sätta stopp för de som tjänar på ett Europa utan ett mångfald av folkslag och kulturer.

Saudi Arabien invald i FN’s människorättspanel ytterligare ett bevis på västvärldens dubbelmoral

Människorättsorganisationer och aktivister kritiserar FN efter att Saudiarabien fått en plats i en viktig panel som utser experter som bevakar mänskliga rättigheter.

Enligt SVT skulle organisationen UN Watch den 17 september hittat ett dokument som avslöjade att Saudiarabiens FN-ambassadör Faisal bin Hassan Trad blivit vald till ordförande för en panel av oberoende experter i FN:s människorättsråd. Samtidigt som ”les observateurs” skriver att Trad blivit invald samtidigt som man ser Michael Moller (generaldirektör för FN i Geneve) tillsammans med Trad (se bilden nedan)
Det är självklart en skandal i bägge fallen men kanske inte så förvånande egentligen. Anledningen till att jag inte tycker det är så förvånande är västvärldens & USA´s ambivalenta relation med Saudiarabien. Å ena sidan säljer vi vapen och köper deras olja trots att vi vet att vapnen går vidare till IS (Daesh) och att oljan ger dem makt och ”rätt” att halshugga människor som straff etc. Å andra sidan kritiserar vi deras syn på mänskliga rättigheter och på kvinnosynen.
Samtidigt visar även Saudiarabien upp två olika ansikten där man bara i dagarna hade en konferens som handlade om kvinnans rättigheter, med på fotot och medverkande i konferensen fanns ingen kvinna.
När vår utrikesminister Margot Wallström gick ut och inte ville fortsätta ett vapenavtal (det finns fler) med Saudiarabien fick hon mothugg från flera håll (media, Carl Bildt, vapenförsäljare, svenska exportörer etc). Är alla dessa medvetna om att Saudiarabien skickar vapen till IS (Daesh), tja annars vore det konstigt. Trots detta så är man emot att vi avslutar hjälpen till Daesh. Denna dubbelmoral har nu lett fram till att vi upplever en flyktingström av människor som sett sina nära och kära kidnappas, halshuggas, dödas i strid och inte har något val annat än att fly.
Svensk media, svenska forskare och experter har under flera år envisats med att inte visa på sambanden mellan Saudiarabien, USA, EU och IS tills Jan Egerland (ordförande i norska flyktingrådet) gick ut och tydligt klargjorde alla samband. Media eller de som styr media har länge byggt upp en bild av kriget i Irak och Syrien som ett religionskrig vilket det inte är.
Vi har även fått till oss att muslimer är extremister, att slöjan alltid är påtvingad etc så vår bild av muslimer har förvrängts. När t.o.m ett behov av en video som visar vad muslimer är och inte är blev nödvändigt.
Svensk media har förvånat mig och jag har faktiskt pendlat mellan frågeställningen om de är totalt okunniga eller styrda. Framförallt då det gjorts intervjuer med personer som John McCain och fransmannen Bernard-Henry Lévy i svensk media utan att någon svensk journalist ifrågasatte deras inriktning och bakgrund. Det är allmänt känt att John McCain sätts i samband med Bagdadi som är Daesh ledare och att BHL (Bernadr-Henry Lévy) är en sionist som reser runt och uppviglar extremsiter i Mellan Östern.
Så när FN utser en saudier till en panel för mänskliga rättigheter så förvånar det mig inte. Samtidigt gör det mig besviken på att ett fåtal människor är så intresserad av makt att de är beredda till vad som helst för att behålla och utöka sin makt. Dessutom är det frustrerande att den stora massan är så lättmanipulerade så att de inte ens ifrågasätter detta inflytande.

Vem hjälper USA egentligen då de planerar bomba Assadstyrkor i Syrien?

I dagens den 3/8 2015 skriver man i DN:

USA har beslutat att det kan bli aktuellt med flyganfall även mot regeringsstyrkor i Syrien, uppger källor i Vita huset. Utlösande orsak skulle vara om militären angriper rebeller som utbildats av USA.

Så om jag nu förstår det här rätt så innebär det att man först utbildar rebeller som man sedan anfaller?

Vidare skriver man i DNs artikel att ”beslutet kan innebära att USA blir mer indraget i det kaotiska kriget i Syrien, där en uppsjö olika grupper strider mot varandra. Hittills har de USA-ledda flyganfallen riktats mot Islamiska staten (IS). Men i fredags bombade USA för första gången andra stridande, sedan de anfallit de USA-utbildade rebellerna.”

Vänta nu här om USA anfaller Syriska rebeller vilka hjälper man då ? Får det syriska folket det lugnare? Troligen inte eftersom det är Assadstyrkor som man kallas för rebeller.  Vad som kommer att hända vid ett dylikt anfall är bara att man hjälper IS/Daesh. Eftersom de som strider mot Daesh och som håller Daesh borta från Damaskus är ju Assad så i.o.m att USA bombar rebellerna så hjälper man Daesh.

Men det vet säkert den amerikanska regeringen utan att jag behöver utreda det hela!

 

Får IS/Daesh vapen och finansiering av den amerikanska regeringen?

Nedan en artikel om hur den amerikanska regeringen finansierar IS/Daesh, mycket läsvärt.

Far from being an enemy, the growing terrorist army gives U.S government the green light for more endless war

Tryck på denna länk för att lyssna på Steven D Kelley 

 Stephen D Kelley is an ex CIA/NSA contractor who believes that ISIS is a “completely fabricated enemy”. In this short radio interview with Press TV, the whistleblower points out that stopping the terror group’s funding would be the most logical and efficient way of crushing them.

“For people to think this enemy is something to be attacked is a farce,” Kelley says. “It’s something we created; we control.”

Kelley goes on to say he would like to believe the American public “are not completely ignorant”, and says ISIS receives direct “funding from the United States and its allies.”

Why? Well, war makes the world go around. The arms trade, rebuilding contracts, middle Eastern oil fields – all of these things are worth much more than human life to the psychopaths who rule the world. According to Kelley, ISIS were “designed to create massive amounts of fear and cause a response here at home, a knee-jerk reaction…to authorize more spending and bloodshed and warfare.”

While he acknowledges that ISIS are real and that thousands of extremist Islamists are flocking to join their ranks, he also believes that gruesome ISIS executions we see on corporate news are staged; designed to create such panic in the population that we are literally begging the government to do something to protect us. The ‘solution’ then comes in the form of more military actions in the region. A war without end, as Orwell predicted.

Kelley also claims that Ebola is “just another terror weapon…patented by the US government”, and tells us who he thinks is behind all this. We’ll give you a clue…it’s a family name that has long been associated with ‘conspiracy theories’…

Many people might find Kelley’s claims difficult to believe, but more evidence linking the USA and ISIS are given in the RT video report below. Also this week, the Guardian published an in-depth report into the origins of ISIS which is an excellent source for anyone who wants to find out more. It’s common knowledge now that the USA has a secret base in Syria where terrorists (or ‘rebels’ as we call them when they are fighting for us) were trained to overthrow Assad. Where are these fighters now? Many have joined ISIS, using the military arms paid for and distributed by the USA. According to this report, ISIS have had “billions of dollars worth of American weapons and training” and shockingly, they are now so well-equipped they rival Israel in their military capabilities.

Här kan du se ett reportage om hur IS/Daesh tränades och finansierades av USA

ISIS

 

Attentatet i Sousse: Mördaren var drogpåverkad!

Seifeddine Rezgui, le tueur de Sousse était sous cocaïneBilderna ovan visar terroristen Seifeddine Rezgui. Längst ner till höger syns en bomb vid hans livlösa kropp.

Det är nu bevisat att  Seifeddine Rezgui, den 23-årige terroristen som genomförde attentatet i Sousse var starkt drogpåverkad. Läkarna som genomförde obduktionen har konfirmerat hans tillstånd.

I mitt tidigare inlägg ”Droger är förklaringen till hur Islamiska Staten får sina mannar att utöva grymheter” tar jag upp hur IS/Daesh använder sig av droger för att manipulera sina unga terrorister. Användningen av droger är också en stor del av förklaringen till att IS soldaterna genomför grymheter utan att blinka.

Terroristen Seifeddine Rezgui sågs skratta och le då han massakrerade 38 personer på stranden i Sousse. Då den lokala polisen intervjuade överlevande framkom det att Rezgui inte bara skrattade och log utan även fotade döda kroppar.

Droger är en av förklaringarna till hur rekryteringen till IS/Daesh går till. Samtidigt är det en viktig förklaring till att vi har flera tusen ungdomar från hela världen som klarar av att döda, massakrera och skända människor utan någon som helst empati eller ånger.

Polisen upptäckte även en ej utlöst bomb bredvid Rezguis livlösa kropp då  han skjutits till döds (se bilden ovan). Mördaren hade dessutom en väska full med sprängämnen i närheten av sin kropp som han inte hade lyckats utlösa innan han föll för polisens kulor.

Attentatet i Sousse: Polisen förvarnades men gjorde inget

Nättidningen Tunis Tribune skriver en historia som skrämmer och som mycket väl kan stämma. För jag m fl har funderat på vart polisen tagit vägen. Så länge jag har bott och varit i Tunisien har poliser patrullerat på hästar på alla stränder runt om i landet. Men efter revolutionen har de försvunnit. Ringde man till polisen förr och meddelade om någon händelse var de snabbt på plats sedan en tid tillbaka vittnar många om att de inte bryr sig.

Tunis Tribune berättelse handlar om Brahim, en ung man på 18 som bor i ett distrikt i de norra förorterna i Tunis. Han är intelligent, hjälpsam och mycket engagerade i sitt nya jobb som elektriker lärling. Brahim känslig och emotionellt. Ibland svimmade han i perioder av intensiv stress. Familjebakgrunden vittnar om familjetvister och skilsmässa . Hans spröda uppmärksammas av familjen och hela hans omgivning.

En dag för ca en månad sedan får han en PC som sätter hela hans vardag i gungning. Han tillbringar kvällar och nätter på sociala nätverk och tittar på video till gryningen. Snart slutar han kommunicera med sin närmaste omgivning som ser honom stänga inne sig i sin egen värld. För första gången i sitt liv började han läsa Koranen.

När familjen går och lägger sig på kvällen ses han tyst lämna huset sent mitt i natten. Ingen förstår vad som händer. Han tycks gradvis glida in i en form av depression som kulminerade förra tisdagen. Ett första självmordsförsök.

Med en tom och hjälplös nästan döende blick tar han mod till sig och erkänner för sin bror att han kommer att göra ytterligare självmordsförsök. Han säger att han inte har något val för att skydda familjen. Ord som intrigerar brodern som står honom mycket nära.

Han berättar att han varit kontaktad av extremister under en längre tid, som han träffat ett par tre gånger, bl.a en man i 40-års åldern som var kontaktperson för jihadisterna i området. Han fick ett enkel uppdrag som att transportera paket med tåg till olika städer i Tunisien.  Han blev lovad att han ingen skulle misstänka honom för att han var så ung och så lovade man honom att han ”aldrig mer skulle behöva leva i fattigdom om han var med dem”.

Då han hade visat en viss ovilja att utföra uppdraget, hade de hotat med att attackera hans familj och döda hans små kusiner. Det var tillräckligt för att få en bräcklig ung man att försöka begå självmord.

Sent torsdag kväll får han ett SMS som gör honom mycket upprörd. Han svamlar något om att han måste lämna huset och han har ett möte med dem. Han upprepar gång på gång att upprepa att det är i familjens intresse att han för som de säger. Familjen försöker resonera med honom och säger att ”de bara hjärntvättar dig. De kommer inte göra någonting, det är bara hot!”

Samma kväll runt midnatt, tar fadern med sin son Brahim till polisstationen för att berätta hela historien. Men polisen bemödar sig inte att ta vittnesmålet på allvar och kollar varken upp Brahims telefon, samtalen på internet eller den 40-åriga grannen.

Dagen därpå dvs på förmiddagen då attacken i Sousse ägde rum, tas Brahim in på Razi sjukhusets psykiatriska avdelning, på inrådan av en psykiater. Anledningen är att försöka förhindra ett andra självmordsförsök. Precis så han tagits in, ser han på TVn som rullar på avdelningen och börjar skrika, ”Titta! Titta! Jag sa ju att det var planerat till i dag och ingen tog mig på allvar! ”

Läkarna bekräftar att testerna visar att den unge mannen varit offer för utpressning och psykologisk press och att hans berättelse inte varit något delirium. Först efter stora påtryckningar från familjen under lördagen kom polisen för att ta in datorn och gå igenom den.

Om polisen hade gjort sitt jobb ordentligt och tagit Brahims vittnesmål på allvar, hade attentatet och blodbadet på oskyldiga turister kunnat undvikas då ? Kanske skulle hans vittnesmål få polisen att kunna spåra terroristerna som låg bakom?

Brahim är ett Alias eftersom familjen fruktar repressalier .