Xena Consulting

Nyheter från MENA

Enligt forskningsresultat är USA inte längre en demokrati

Forskare från två amerikanska universitet har kommit fram till en chockerande slutsats: USA styrs inte längre av folket utan av oligarker dvs av ett fåtal personer som styr genom att ha tillgång till kapital eller en ärvd titel.

Martin Gilens vid Princeton University, och Benjamin Page vid Northwestern University, har kommit fram till denna slutsat via sin studie titulerad ”Vem styr Amerika?”. Enligt de bägge forskarna har det politiska systemet i USA de senaste tio åren förändrats och gått mot en oligarki, där makten är koncentrerad i händerna på en elit. I studien framkommer även att dessa oligarker har som mål att bilda en politisk och ekonomisk elit runt om i världen.

Forskarna har sammanställt uppgifter från mer än 1.800 politiska beslut som fattats mellan 1981 och 2002. De jämförde dessa beslut med preferenser från både den amerikanska medelinkomsttagaren och 10% av de rikaste amerikanerna. Slutsatsen blev att regeringen, oavsett om den bestod av republikaner eller demokrater tog oftast beslut som grundades på preferenser från den andra gruppen dvs 10% av de rikaste amerikanska medborgarna.

”Amerikanerna har tillgång till många fördelar med det demokratiska systemet, såsom regelbundna val, yttrandefrihet etc. Men enligt vår uppfattning är Amerikas demokratiska samhälle hotat om politikens processer endast kontrolleras av en liten krets affärsmän” säger forskarna.

Den viktigaste slutsatsen av forskningsresultatet är att såväl en ekonomisk elit som grupper som representerar affärsintressen har ett betydande inflytande på regeringens politik. Däremot har amerikanska föreningar och vanliga medborgare ett minimalt om inte helt noll inflytande på politiska beslut ”.

Dick Cheney och Barack Obama är de amerikanska presidenter som mest följt oligarkernas riktlinjer. Enligt forskarna har dessa m fl presidenters beslut sällan gått i linje med majoritetens önskemål utan gynnat särintressen och lobbyorganisationer.

”I allmänhet, förlorar alltid majoriteten av medborgarna vid tvistefrågor som går emot ekonomiska och/eller lobbygruppers intressen. ” Vanliga amerikaner kan endast hoppas att deras politiska intressen beaktas då de vid ett fåtal tillfällen sammanfaller med den politiska elitens intressen.

Denna förvandling av den amerikanska politiken har enligt de bägge forskarna genomförts som en långsiktig process, vilket har gjort det svårt för amerikanerna att lägga märke till och än mindre försöka ändra på situationen.