Xena Consulting

Nyheter från MENA

Krav på annulering av Saudiarabiens medlemskap i FN’s råd för mänskliga rättigheter

L’annulation de l’adhésion de l’Arabie Saoudite au Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies

Detta är en fri översättning av en artikel i Réseau International (se länken nedan).

Hur kommer det sig att Saudiarabien har lyckats bli medlem i rådet för mänskliga rättigheter i FN?

Det har avslöjats för en tid sedan att Faisal Bin Hassan Trad, den saudiska representanten i FN: s högkommissarie för mänskliga rättigheter i Genève har betalt en miljard dollar för att få med Saudiarabien som medlem & för att landets senaste våg av brott mot mänskliga rättigheter skall osynliggöras. Vilket i sig är ett korruptionsbrott om man dessutom lägger till halshuggningar, långa fängelsestraff för bloggare, homosexuella & avvikande åsikt som dagligen sker i Saudiarabien så är det häpnadsväckande att medlemsländerna dvs EU, USA och vi i Sverige har accepterat saudierna som medlem. Om man  dessutom sätter ett lika med tecken mellan Saudiarabien och ISIS (Daesh) så är det inte konstigt att chocken spridit sig runt om i världen.

Nu är det ett 50-tal människorättsorganisationer som kräver en annullering av Saudiarabiens medlemskap i FN’s råd för mänskliga rättigheter. I ett brev adresserat till  FN: s kommissarie för mänskliga rättigheter begär de 50 organisationerna annullering av Saudiarabiens medlemskap. Dessutom begär man att den internationella domstolen snabbt genomför en seriös kartläggning av landets omänskliga och medeltida handlingar som ständigt upprepas under den nuvarande regimen.

Att Saudiarabien tack vare sina pengar stöds av västländer som Sverige och övriga EU samt av FN’s råd för mänskliga rättigheter har chockerat världen.

Medlemskapet återspeglar hyckleri, korruption och avsaknad av rättsliga och juridiska riktlinjer i FN’s domstol. Det har också blivit tydligt att det förekommer en politiseringen av den internationella strategin för mänskliga rättigheter
.

I sin senaste rapport konstaterar Amnesty International en multiplikation av arresteringar och avrättningar i Saudiarabien utan att någon domstol varit inblandad. Repression utövas regelbundet av Al-e Saud vars tillvägagångssätt karakteriseras av tyranni och maktfullkomlighet utan gränser. På senare tid har Saudiarabien blivit ett hem för kränkningar av medborgarskap. På den internationella arenan har man intensifierat sin inblandning i andra länders angelägenheter däribland Bahrain, Jemen, Irak, Syrien och Libanon. Invånarna i Saudiarabien har givit Al-e Sauds diktatur namnet straffens, konspirationernas och den odemokratiska regimen

Annulleringen av Saudiarabiens medlemskap i FN: s råd för mänskliga rättigheter är därför av största vikt för att förhindrar fortsatt stöd för anti-humanitära regeringar som kränker de mänskliga rättigheterna.