Xena Consulting

Nyheter från MENA

Vem/Vilka står bakom flyktingströmmen till Europa?

Här översätter jag vad som framkommer i ett Österrikiskt tv program från kla.tv https://www.youtube.com/watch?v=9_ViEyk-2zk

Den 15 augusti 2015 framkom det i flera tyska nyhetsinformationsprogram att flyktingströmmen är en amerikansk strategi. Vi ska här förklara globaliseringsstrategin som kallas de fyra oavbrutna strömmarna. Det är en strategi som amerikanen Thomas PM Barnett tog fram där han baserar sig på följande förutsättning ” för en väl fungerande globaliseringen måste vi garantera permanenta och ohindrade och överdimensionerade flyktingflöden mot Europa. Ingen regering eller institution har rätt, kan eller har möjlighet att förhindra genomförandet av denna strategi.” I strategin ingår följande punkter:

 • Alla nationella gränser skall upplösas

 • Raser skall blandas

 • Olika värderingar, kulturer och religioner måste försvinna

 • Planen och vägen mot den nya världsordningen måste planeras.

Den 3 mars 2015 visade vi hur man kan finna indikationer på att USA finns med bakom kulisserna vad gäller dagens flyktingström. Här nedan ska vi vis med 4 punkter hur USA finns med och drar i olika trådar.

 1. 2010 påbörjade den f.d EU kommissionären Antonio Vittorino ett pilotprojekt som inkluderade 5 länder i Nordafrika. Vittorino påbörjade ett samarbete med FN´s flyktingorgan UNHCR för att assistera Tunisien, Libyen, Algeriet, Marocko och Mauritanien att bygga upp starka asylsystem som respekterar EU standard för flyktingmottagning vilket skulle innebära att flyktingströmmen mot EU skulle minska.

  I projektet ingick statscheferna för Tunisien, Libyen och Algeriet som medverkade i att kontrollera strömmen av flyktingar från respektive land. Målet med projektet var att skapa intressanta villkor och levnadssituation för ländernas invånare och på så vis stoppa lusten och behovet att fly till Europa.

  I samband med att den Arabiska Våren (revolutionen i Tunisien som spreds i hela arabvärlden & som det nu finns bevis på att det var USA som iscensatte) bröt ut avbröts detta påbörjade pilotprojekt. Samtidigt destabiliserades de Nordafrikanska och vissa Arabiska länder. Där bl.a Libyen bombades under fransmännens och amerikanarnas regi. Vilket idag har skapat ett enormt kaos och en enorm flyktingström mot EU.

 1. Många i Europa ställer sig frågan varifrån flyktingarna får pengar till att betala extrema summor till illegala flyktingsmugglare. Den kända österrikiska tidningen Info- Direkt publicerade ett möjligt svar på frågan den 5 augusti http://www.info-direkt.eu/insider-die-usa-bezahlen-die-schlepper-nach-europa/.

  Enligt samarbetspartners inom det Österrikiska inrikesministeriet finns det information som indikerar att ett amerikansk företag betalar miljonsummor till flyktingar för att de ska kunna ta sig till EU. Enligt en medarbetare inom den Österrikiska underrättelse-tjänsten finns det tillförlitlig information som bevisar att Nordamerikanska företag har skapat en samfinansieringsmodell som står för en stor del av kostnaderna till flyktingsmugglarna.

  De flesta flyktingar som kommer från Nordafrika har inte 11000 euro i kontanter. Är det ingen som undrar varifrån de får pengarna? Info Direkt summerar det enligt följande: ”Poliser som varje dag har kontakt med flyktingar anser att det framkommer att USA ofta medfinansierat flyktingarnas väg mot Europa och att detta ingår i en välformad plan och strategi”

  Enligt samarbetspartners inom det Österrikiska inrikesministeriet finns det information som indikerar att ett amerikansk företag betalar miljonsummor till flyktingar för att de ska kunna ta sig till EU. Enligt en medarbetare inom den Österrikiska underrättelse-tjänsten finns det tillförlitlig information som bevisar att Nordamerikanska företag har skapat en samfinansieringsmodell som står för en stor del av kostnaderna till flyktingsmugglarna.

 2. På senare tid förekommer det en underlig kampanj i tysktalande länder som medvetet driver flyktingtrafiken mot Tyskland, Österrike och Schweiz som finns att läsa på hemsidan http://fluchthelfer.in/. Det är en hemsida som öppnades upp för bara några månader sedan. På denna sida uppmanas invånarna i de tre tysktalande länderna att smuggla in flyktingar med hjälp av privata bilar då de återvänder från sina semestrar i Italien.

  Det har visat sig att hemsidan Fluchthelfer tillhör en amerikansk think tank vid namn the Ayn Rand Institute https://ari.aynrand.org/blog/tag/Israel. Den israel födde Yaron Brook är VD för institutet. Denna think tank grupp fokuserar på medmänsklig-het och efterlyser Européers medkänsla. Vid närmare insyn i gruppens kampanjer om medkänsla för flyktingar i Europa finner man att någon liknande kampanj i USA gällande medkänsla med t.ex flyktingar från Mexiko mot USA inte finns. Tvärtom är gränsen mot Mexiko stängd med ett 5 meter högt taggtrådsstängsel och patrullerande soldater. De som tillfångatas fängslas och skickas tillbaka till Mexiko utan diskussion.

 3. Den Österrikiske tidningen Heute som den 12 augusti 2015 skrev:”Asylföretag tjänar 21 miljoner euro på omhändertagande, övervakning och försörjning av flyktingar” . Det framkom att försörjningen och omhändertagandet av flyktingar inte säkerställs inte av staten i respektive land utan av det privata företaget ORS- Service http://www.ors.ch/de-CH som är aktivt i både Österrike, Schweiz och Tyskland. 2014 tjänade de 21 miljoner euro via de tre länderna.

  Enligt tidningen Heutes efterforskning har det visat sig att bakom ORS-Service finns företaget Equstone Partners Europehttp://www.equistonepe.com/homepage som är ett aktiebolag bestående av ett 30 tal institutionella investerare aktiebolag samt den amerikanske banken Barclay. Detta aktiebolag anses som det mest inflytelserika företaget i världen. Barclay Bank visar sig dessutom vara den största aktionären i NM Rothschild Private Banking som ägs personligen av familjen Rothschild. https://www.rothschild.com/banking/private_client_banking/

  Enligt Info-Direkt har Rotchschild gruppen direkta förbindelser med Bilderberg grouphttp://www.bilderbergmeetings.org/index.php som i sin tur samarbetar med Hochfinanz. Hochfinanz är en grupp med ett enormt internationellt ekonomiskt och politisk makt. Enligt information från inflytelserika personer i gruppens närhet spelar de bägge företagen Bilderberg och Hochfinanz en viktig roll i iscensättningen av den nya världsordningen dikterad av USA.

Det är svårt med ovan punkter som utgångspunkt att förneka USA:s påverkan av flyktingströmmen. Det är därför extra viktigt att inte ta ut sitt missnöje på de flyktingar som kommer hit och på så vis medverka i den planerade destabiliseringen av Europa. Tvärtom behöver vi avslöja det Amerikanska nätverket som står bakom och drar i trådarna samt deras samarbetspartners vare sig det handlar om nationella och lokala politiker, media eller andra organisationer. På så vis kan vi sätta stopp för de som tjänar på ett Europa utan ett mångfald av folkslag och kulturer.