Xena Consulting

Nyheter från MENA

Till minne av 17 306 drunknade båtflyktingar i Medelhavet

EU ledamöter tvingades gå på en 100 meter lång lista (se bilden nedan) där namnen på de 17 306 personer som drunknat i Medelhavet, då de försökt fly till Europa, skrivits ner.  Listan hade placerats strategiskt vid entrén till parlamentet så att alla europeiska ledamöter skulle tvingas notera den.